RANGS DE FABRICACIÓ   REHABILITACIONS
MUNTATGE IN-SITU

· VÀLVULES DE PAPALLONA:

Fins DN3500 amb pressions fins a PN40 depenent de la mesura.

 

· VÀLVULES ESFÈRIQUES:

Fins DN1300 amb pressions fins a PN100 depenent de la mesura.

 

· VÀLVULES AGULLA:

De tipus angular fins DN500 i pressió fins a PN150 depenent de la mesura. De tipus anular fins a DN2000 i pressió fins a PN50 depenent de la mesura.

 

· VÀLVULES BUREAU, RAIG FORAT, COMPORTES…:

Per a tot tipus de vàlvules de fabricació especial consulteu amb l’oficina tècnica.

RANGOS DE FABRICACIÓN REHABILITACIONES
MONTAJE IN-SITU

· VÁLVULAS DE MARIPOSA:

Hasta DN3500 con presiones de hasta PN40 dependiendo de la medida.

· VÁLVULAS ESFÉRICAS:

Hasta DN1300 con presiones de hasta PN100 dependiendo de la medida.

· VÁLVULAS DE AGUJA:

De tipo angular hasta DN500 y presión hasta PN150 dependiendo de la medida. De tipo anular hasta DN2000 y presión hasta PN50 dependiendo de la medida.

· VÁLVULAS BUREAU, CHORRO HUECO, COMPUERTAS…

Para otro tipo de válvulas de fabricación especial consultar con nuestra oficina técnica.

LinkedIn