PROJECTES DESTACATS

Durant els primers anys d’activitat, IMSHYDRO ha treballat per importants empreses en el sector de la Hidro-generació. De tots els projectes, les referències més importants són les següents:

C.H.TAMAZULAPAN

· C.H. Tamazulapan: Disseny i fabricació d’una vàlvula esfèrica (DN550 PN16) amb destinació Mèxic. Operada per servomotor de simple efecte amb opertura per oli i tancament per contrapes. Cos mecanosoldat i esfera de forja. Inclou la línia de by-pass amb vàlvula automàtica d’agulla.

C.H. RENACE II

· C.H. Renace II: Disseny i subministrament de vàlvula d’agulla (DN150 PN45) amb destinació Guatemala. Vàlvula de simple efecte, amb opertura mitjançant pressió d’oli i tancament per molla.

C.H. CIRAT

· C.H. Cirat: Rehabilitació de les dues vàlvules de descàrrega de la sobrepressió de les càmeres espirals de les turbines de la central hidroelèctrica de Cirat. (DN650 PN12).

C.H. VALLAT

· C.H. Vallat: Disseny i fabricació d’una vàlvula de raig buit (Howell Bunger) (DN500 PN6).

C.H. TSANGA B

· C.H. Tsanga B: Disseny i fabricació d’una vàlvula papallona (DN1000 PN16) mecanosoldada amb actuador de simple efecte obrint per oli a pressió i tancant per contrapès.
Inclou un sistema per bloquejar la vàlvula en el seu estat d’obertura màxima i de tancament.
Inclou línia de by-pass completa (DN100 PN16) amb vàlvula d’agulla automàtica y vàlvula de manteniment manual.

C.H. FRESER

· C.H. Freser: Disseny, fabricació, subministrament i proves a taller del conjunt format per una vàlvula esfèrica (DN489 PN53,13) operada per servomotor de simple efecte amb obertura per oli i tancament per contrapès. Cos de fabricació forjada amb dues tapes i dos anells de tancament mòbils de bronze-alumini, que tanquen amb dos anells muntats a l’esfera. L’anell de tancament aigües amunt disposa d’un bloqueig de seguretat mecànic addicional per a operacions de manteniment, i l’anell de tancament d’aigües avall disposa d’un sistema de detecció d’ aplicat/desaplicat, amb doble seguretat mecànica per evitar l’aplicació de seient amb la vàlvula oberta i obertura de vàlvula amb el tancament aplicat.
Inclou sistema de by-pass (DN50 PN53.13) amb vàlvula d’agulla automàtica de doble efecte i vàlvula manual.
També s’inclou el grup d’injecció d’aigua pressuritzada als seient de la vàlvula, que provenen de la pròpia pressió de la canonada aigües amunt de la vàlvula (canonada forçada).

C.H. Guavio

· C.H. Guavio: Fabricació de 5 vàlvules pel tancament de revisió de vàlvules esfèriques.

C.H. NDIZA

· C.H. Ndiza: Disseny i fabricació d’una vàlvula de guarda esfèrica (DN500 PN42) i el seu respectiu by-pass, incloent una vàlvula automàtica d’agulla (DN80 PN42).

 

 

C.H. LONG BANGA 

· C.H. Long Banga: Disseny i fabricació de dues vàlvules de guarda Papallona (DN400 PN25) i els seus respectius by-pass, incloent una vàlvula automàtica d’agulla (DN50 PN25).

C.H. PORTAS 

· C.H. Portas: Disseny i fabricació d’una vàlvula de raig buit (Howell Bunger) DN 350 PN16.

 

 

C.H. VIELHA

· C.H. Vielha: Reparació de vàlvula esfèrica (DN900 PN20), millorant el sistema de tancament de l’anell mòbil, i reparació de la vàlvula de descàrrega (vàlvula agulla DN500 PN20), incloent la substitució de la vàlvula pilot de 3 vies per una de nova fabricació.

C.H. NARANJERO 

· C.H. Naranjero: Fabricació d’un sistema de conducció per regular i garantitzar el cabal ecològic mínim.La instal·lació està anclada en una comporta Taintor (per tant és mòbil), i està fabricada en acer inoxidable amb totes les seves soldadures radiografiades.

 

 

C.H. CABRIL 

· C.H. Cabril: Disseny i subministrament de vàlvula d’agulla DN300 PN25, per by-pass.

C.H. BOSSÒST 

· C.H. Bossòst: Reparació de vàlvula esfèrica, millorant el sistema de tancament móvil DN1300 PN16

 

C.H. BONO

· C.H. Bono: Vàlvula papallona de cabçalera de nova fabricació DN1300 PN10.

C.H. SANTA EULÀLIA 

C.H. Santa Eulàlia: Rehabilitació del circuit de subministrament d’aigua de cabdal ecològic, eliminant la tuberia metàlica actual i reemplaçant per una tuberia d’acer inoxidable, vàlvules de comporta DN350 PN16, raig buit i plataforma.

C.H. MURIAS

· C.H. Murias: Rehabilitació de les dos vàlvules de guàrdia de les turbines de la central hidroelèctrica de Murias DN800 PN25. Solucionant els seus problemes d’obertura i tancament d’aquestes modificant el sistema de coixinets als eixos.

E.B. PASTERAL

·E.B. Pasteral: Reparació de la vàlvula anular DN1600, verificació del seu estat interior i millora del seu disseny per eliminar els problemes de funcionament existents.

PRESA DE LA ALMENDRA

· Presa de la Almendra: Vàlvula de comporta Bureau DN1800 PN25 per a conducte de regulació de cabal ecològic. A més a més, el projecte també inclou diversa valvulina incloint com a elements més destacables una vàlvula de raig forat DN500 PN25 i una vàlvula d’agulla DN150 PN25.

C.H. EL TOQUI 

· C.H. El Toqui: Vàlvula papallona de nova fabricació DN1100 PN10 pel aïllament de la turbina (En procés de fabricació).

C.H. VADOMOJÓN 

· C.H. Vadomojón: Vàlvula papallona de nova fabricació DN1320 PN8 per aïllament de la turbina. (En procés de fabricació).

C.H. PONT DE REI G2 

· C.H. Pont de Rei G2: Reparació de vàlvula papallona DN1900 PN10, solucionant dificultats en el seu moviment de tancament mitjançant una modificació en el seu accionament i eixos.

C.H. VIELHA (ENDESA GENERACIÓN)

· C.H. Vielha (ENDESA GENERACIÓN): Reparació de vàlvula esfèrica (DN900 PN20), millorant el sistema de tancament de l’anell mòbil, i reparació de la vàlvula de descàrrega (vàlvula agulla DN500 PN20), incloent la substitució de la vàlvula pilot de 3 vies per una de nova fabricació.

CH PONT DE REI G2 (ENDESA GENERACIÓN)

· C.H. Pont de Rei G2 (ENDESA GENERACIÓN): Reparación de válvula mariposa DN1900 PN10, solucionado dificultades en su movimiento de cierre mediante una modificación en su accionamiento y ejes.

PRESA DE LA ALMENDRA (IBERDROLA GENERACIÓN)

· Presa de la Almendra (IBERDROLA GENERACIÓN): Válvula de compuerta Bureau DN-1800 PN-25 para conducto de regulación de caudal ecológico. Adicionalmente, el proyecto también incluye diversa valvulería incluyendo cómo elementos más destacables una válvula de chorro hueco DN500 PN25 y una válvula de aguja DN150 PN25.

CH EL TOQUI (ANDRITZ)

· C.H. El Toqui (ANDRITZ): Válvula mariposa de nueva fabricación DN1100 PN10 para aislamiento de turbina. (En fase fabricación).

C.H. MURIAS

· C.H. Murias: Rehabilitación de las dos válvulas de guardia de las turbinas de la central hidroeléctrica de Murias DN800 PN25. Solucionando sus problemas de apertura y cierre de estas modificando su sistema de cojinetes en los ejes.

E.B. PASTERAL

· E.B. Pasteral: Reparación de la válvula anular DN 1.600, verificación de su estado interior y mejora de su diseño para eliminar los problemas de funcionamiento existentes.

LinkedIn