team_image
Director General

Francesc Bellvehí

És el director general de IMSHYDRO. Té una gran experiència amb més de 35 anys en el sector hidro-mecànic. Actualment, a part de IMSHYDRO, forma part del comitè de direcció de diverses empreses d’aquest mateix sector.

team_image
Responsable de taller

Martí Crespi

Mecànic i muntador amb més de 20 anys d’experiència en el sector hidro-mecànic. Actualment cap de taller i responsable del control de qualitat del procés de fabricació.

team_image
Administració / Compres

Josep Bellvehí

Responsable d’administració i compres amb una experiència de més de 20 anys en el sector hidromecànic.

team_image
Responsable de Muntatges

Marc Bellvehí

Mecànic i muntador amb més de 8 anys d’experiència en el sector hidro-mecànic. Actualment s’encarrega dels muntatges in-situ i instal·lació de tots els equips.

team_image
Responsable of. Sant Feliu

Juan Antonio Caleya

Enginyer industrial superior, especialitat mecànica amb 18 anys d'experiència en turbines, comportes, vàlvules i components de centrals hidroelèctriques.

team_image
Responsable of. Tècnica Vic

Xavier Solà

Enginyer industrial superior, especialitat mecànica, amb 10 anys d’experiència en reparacions de centrals hidroelèctriques, amb especial èmfasis en disseny de vàlvules.

team_image
Departament Tècnic

Jordi Alsina

Enginyer industrial superior, especialitzat en mecànica amb més de 6 anys d’experiència en el sector hidro-mecànic.

team_image
Director General

Francesc Bellvehí

Es el director general de IMSHYDRO, tiene una dilatada experiencia con más de 35 años en el sector hidromecánico. Actualmente, además de IMSHYDRO, forma parte del comité de dirección de varias empresas de este mismo sector.

team_image
Responsable de taller

Martí Crespi

Mecánico y montador con más de 20 años de experiencia en el sector hidromecánico.
Actualmente jefe de taller y responsable del control de calidad del proceso de fabricación.

team_image
Administración / Compras

Josep Bellvehí

Responsable de administración y compras con una experiencia de más de 20 años en el sector hidromecánico.

team_image
Responsable de Montajes

Marc Bellvehí

Mecánico y montador con más de 8 años de experiencia en el sector hidromecánico.
Actualmente encargado de los montajes in-situ e instalación de todos los equipos.

team_image
Departamento Técnico

Jordi Alsina

Ingeniero Industrial superior, especializado en mecánica con más de 6 años de experiencia en el sector hidromecánico.
Actualmente responsable de la oficina técnica.

team_image
Departament Tècnic

Juan Antonio Caleya

Enginyer industrial superior, especialitat mecànica amb 18 anys d'experiència en turbines, comportes, vàlvules i components de centrals hidroelèctriques.

team_image
Departament Tècnic

Xevi Solà

Enginyer industrial superior, especialitat mecànica, amb 9 anys d'experiència en reparacions de turbines i components de centrals hidroelèctriques.

LinkedIn