EMPRESA

IMSHYDRO neix a partir de la unió entre un equip d’enginyers amb gran experiència en el món de les vàlvules (des de 1979) i un equip tècnic especialitzat en el manteniment, reparació, muntatge i posta en marxa d’equips hidro-mecànics.

IMSHYDRO ofereix un rang molt complet de vàlvules en construcció d’acer al carboni i acer inoxidable mecano-soldada per aplicacions en centrals hidroelèctriques. Fabriquem vàlvules de papallona i esfèriques per utilitzar-se com vàlvules de guàrdia de turbina o vàlvules de seguretat a tuberies forçades.

A més a més, també fabriquem vàlvules d’agulla per utilitzar-se en solucions de by-pass. El nostre rang de fabricació també inclou vàlvules dissipadores d’energia (tipus raig-forat o de pas anular), com també vàlvules de comporta de tipus bureau i de tot tipus de comportes.

L’activitat de IMSHYDRO inclou el disseny i enginyeria de vàlvules com l’exhaustiu control de la fabricació com el muntatge in-situ dels nostres equips.

 

EMPRESA

IMSHYDRO nace de la conjunción entre un equipo de ingenieros con gran experiencia en el mundo de las válvulas (desde 1979) y un equipo técnico especializado en el mantenimiento, reparación, montaje y puesta en marcha de equipos hidromecánicos.

IMSHYDRO ofrece un rango muy completo de válvulas en construcción de acero al carbono mecanosoldada para aplicaciones en centrales hidroeléctricas. Fabricamos válvulas de mariposa y esféricas para usar-se como válvulas de guardia de turbina o válvulas de seguridad en tuberías forzadas. Adicionalmente, también fabricamos válvulas de aguja para usar-se en soluciones de by-pass. Nuestro rango de fabricación también incluye válvulas disipadoras de energía (tipo chorro-hueco o de paso anular), así como válvulas de compuerta tipo buera y todo tipo de compuertas.

La actividad de IMSHYDRO incluye el diseño y ingeniería de válvulas como el exhaustivo control de la fabricación como del montaje in-situ de nuestros equipos.

LinkedIn